Bro över Lörbäcken

Avslutat 🔴

Kund: BDX Företagen AB
Plats: Vibbyn
Period: 2013-07-15–

Om projektet

Beskrivning
Den tillfälliga förbifart som byggts för att kunna byta ut bron på väg 383 sjönk ner i leran och behovet av en längre tillfällig brolösning blev akut. Området är geotekniskt bland de mest besvärliga i landet med stora och djupa lerlager. Begränsningar i markens bärighet gjorde att en lanseringsmetod där bron drogs i sidled fick tillämpas.

Vårt uppdrag
Uthyrning, montage och demontage

Fakta
Brolängd: 34m
Bredd: 7 m
Trafiklast: Bk1

Fler bilder från projektet

Fler referenser