Våra Produkter

ALLMÄNT

Nordbro är exklusiv återförsäljare av brotypen Unibridge i Norden och Baltikum. Unibridge är konstruerad och tillverkad av det franska företaget Matière SAS, en ledande leverantör av stål- och betongkonstruktioner. Unibridge är ett modernt monteringsfärdigt brosystem i stål. Konstruktionen är enkel, robust och lämpar sig väl för såväl tillfälliga som permanenta broar. Ett litet antal komponenter gör brosystemet enkelt att transportera och snabbt att montera.

Broar för ett eller flera körfält kan byggas i ett eller flera spann med en fri spännvidd av upp till 45 meter för trafiklast enligt Eurokoderna. Bron byggs samman av lådbalkar, vilka finns i två olika längder, 11,4 meter eller 6,1 meter. Dessa monteras ihop med sprintar. Lådbalkarna sammanbinds i tvärled av tvärbalkar som bär upp körbaneelementen, vilka är försedda med en friktionsbeläggning. Bron kan även fås med en platsgjuten körbana i betong. Lådbalkarna finns i tre olika livhöjder (1m, 1,25m och 1,6m). Vilken typ som krävs bestäms av spännvidd och trafiklast.

Ladda ner broschyr

UNIBRIDGE I NORDEN

Nordbro har levererat en utvecklad version av Unibridge till Trafikverket i Sverige och Statens Vegvesen i Norge. Utvecklingen består främst i en ny typ av körbana som monteras ovanifrån för kortare monteringstid och säkrare arbete.

Trafikverkets Unibridge har ett certifierat broräcke med kapacitetsklass H2 och en 2m bred utanpåliggande gångbana. Brotypen är klassningsberäknad enligt Trafikverkets bestämmelser (TDOK 2013:0267).

 

Egenskaper

N

Alla förband utförs som sprint- eller skruvförband. Ingen svetsning krävs vid montering.

N

Unibridge kan byggas genom att balkarna lyfts på plats alternativt lanseras över avbrottet.

N

Unibridge är konstruerad mot bakgrund av kraven i Eurokoderna.

N

Bron är dimensionerad för 100 års teknisk livslängd med en utmattningslivslängd av 1 miljon lastväxlingar enligt Eurokoderna.

N

Unibridge kan levereras med räcken godkända för klass H2 enligt EN1317

N

Bron kan byggas med en friktionsbelagd körbana i stål alternativt med en platsgjuten körbana i betong.

N

Unibridge kan levereras med en gångbana på ena eller båda sidorna.

Användningsområden

Unibridge är ett flexibelt system med flera användningsområden. Förutom som vägbro passar Unibridge utmärkt som järnvägsbro eller gångbro.

Unibridge bildgalleri