INTEGRITETSPOLICY

Nordbro i Stockholm AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy:

Kontaktuppgifter
www.nordbro.se
Karusellplan 13
126 31 Hägersten
Tel: 08-645 45 00

Personuppgifter som vi behandlar
Nordbro i Stockholm AB behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller själv tillhandahåller oss uppgifter.

Nedan finns en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:
• För- och efternamn
• Företag
• Adressuppgifter
• E-postadress
• IP-adress
• Övriga personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss, exempelvis i korrespondens och under telefonsamtal
• Webbläsare och enhetstyp
• Bankgiro, Plusgiro och kontonummer (vid behov)

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar
Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år, såvida de inte har fått föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar föräldrar att ta del av sina barns internetaktiviteter för att förhindra att uppgifter samlas in om barn utan att deras föräldrar godkänt det. Om du är säker på att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig person utan ett sådant godkännande vill vi att du kontaktar oss på info@nordbro.se. Vi raderar då den informationen.

I vilket syfte och på vilken rättslig grund vi behandlar personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:
• Hantering av din betalning
• Utskick av vårt nyhetsbrev och/eller reklamblad
• För att kunna ringa eller mejla dig om så behövs för att tillhandahålla våra tjänster
• För att kunna informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter
• För att kunna leverera varor och tjänster till dig
• Vi behandlar även personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag

Automatiserat beslutsfattande
Nordbro i Stockholm AB tar inga beslut baserat på automatisk behandling i frågor som kan få konsekvenser för personer. Detta gäller beslut som kan tas av datorprogram eller datorsystem utan att någon person är inblandad (till exempel en medarbetare Nordbro).

Hur länge vi lagrar personuppgifter
Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften som dina uppgifter samlas in för. De olika kategorier av personuppgifter vi samlar in har olika lagringstid av olika skäl. Läs om hur du kan se, ändra eller ta bort dina uppgifter nedan om du vill veta precis vilka personuppgifter vi har om dig och hur länge vi lagrar dem.

Dela personuppgifter med tredje part
Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part och lämnar endast ut dem om så krävs för att fullfölja vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning sluter vi ett sekretessavtal för att säkerställa att dina uppgifter omfattas av samma säkerhets- och sekretessnivå. Nordbro i Stockholm AB bär alltid ansvaret för denna behandling.

Kakor eller liknande teknik som vi använder
Nordbro i Stockholm AB använder funktionella kakor. Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker denna webbplats för första gången. Vi använder kakor med en rent teknisk funktionalitet. Den ser till att webbplatsen fungerar som den ska och till exempel att dina önskade inställningar sparas. Dessa kakor används även för att webbplatsen ska kunna fungera bra och för att optimera den.
Vid ditt första besök på vår webbplats informerade vi dig om dessa kakor och bad vi dig om tillstånd att spara dom.
Du kan välja bort kakor genom att ställa in din webbläsare så att den inte lagrar några kakor längre. Du kan även ta bort all information som har sparats tidigare via inställningarna för din webbläsare.

Se, ändra eller ta bort uppgifter
Du har rätt att se, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Vidare har du rätt att återkalla ett tidigare samtycke till uppgiftsbehandling eller invända mot att Nordbro i Stockholm AB behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att få dina uppgifter överförda. Det innebär att du kan lämna en begäran till oss om att få de personuppgifter som vi har om dig skickade till dig.
Du kan skicka en begäran till info@nordbro.se.
För att säkerställa att begäran har lämnats av dig ber vi dig att skicka med en kopia av identitets-handling. Vi svarar på din begäran så snabbt som möjligt, men senast inom fyra veckor.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi tar skyddet av dina uppgifter på stort allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, otillåtet utlämnande och otillbörlig ändring. Om du ändå anser att dina uppgifter inte är tillräckligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk kan du kontakta oss till info@nordbro.se