Museumsveien Spetsbergen

Avslutat 🔴

Kund: Longyearbyen Lokalstyre
Plats: Longyearbyen, Svalbard
Period: 2014

Om projektet

Beskrivning
I samband med stora vattenflöden sommaren 2013 spolades bron på Museumsveien bort. Beslut fattades att ersätta denna med en enfilig prefabricerad bro där valet föll på Unibridge.

Vårt uppdrag
Leverans av bromateriel och tekniskt stöd under projektering och montage.

Fakta
Brolängd: 40.3m
Bredd: 4m
Trafiklast: BK 10/60, 80 års livslängd

Fler bilder från projektet

Fler referenser